Konkurs – regulamin – nagrody

Regulamin konkursu fotograficznego:
My Dog, My Cat – My Friend

1. Celem konkursu jest promowanie przyjaźni między człowiekiem i psem lub kotem oraz ukazanie tych wspaniałych zwierząt w istotnych chwilach naszego życia jak i na co dzień.
2. Przedmiotem konkursu są głównie fotografie wykonane na terenie UK, w przypadku zdjęć wykonanych poza obszarem Anglii prosimy o opisanie w mailu skąd pochodzą.
3. Żadne zwierzę nie może ucierpieć podczas wykonywania zdjęć.

NAGRODY!!!
1. Nagrodzone  i wyróżnione fotografie zostaną opublikowane na naszej stronie, a dwanaście najlepszych prac będzie zdobić kalendarz na rok 2025.
2. W każdym ogłoszonym wraz z nadchodzącym wydarzeniem  etapie  konkursu będą również NAGRODY w postaci  wspaniałych legowisk z imieniem psa, wykonanych na zamówienie przez firmę:
MAGIA SZYCIA

PRZYJMOWANIE PRAC:
1. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia do każdej kategorii, które będą ogłaszane wraz z nadchodzącym wydarzeniem: Summer – Holliday, Helloween, Christmas, New Year, Winter itp.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie jako prace autorskie.
4. Prace winny być wykonane w dobrej jakości ( rozdzielczości) i przesłane na adres mailowy: gentlecanis.uk@gmail.com wraz z krótkim opisem i imieniem pupila.
5. Fotografie nie powinny zawierać wizerunku osób, a w przypadku takowych musi napisać oświadczenie iż zgadza się na niepłatną publikację i rozpowszechnianie.
6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust.5, udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania nich w ramach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z niniejszego regulaminu.

JURY:
Organizator: Międzynarodowy Klub Miłośników Psów i Kotów Gentle Canis powołuje jury zapewniając iż wszystkie zdjęcia zostaną poddane ocenie, a decyzje rozstrzygające są ostateczne i prawnie wiążące.
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności prawnej za przesłane pracę oraz zastrzegają sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji zdjęć w przypadku naruszenie regulaminu lub etyki Klubu.
2. Organizatorzy nie roszczą sobie prawa do przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac i owe prawo zostaje własnością autora.