POSK 16 kwietnia 2023

Serdecznie wszystkim dziękuję za wkład i zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę podczas niedzielnego spotkania MKMP Gentle Canis w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym w Londynie, którego prezesem jest człowiek ogromnym sercu Dr Marek Laskiewicz. Dziękuję również naszym przyjaciołom z Polski, których wiedza, doświadczenie oraz wielkie poparcie pomaga pchać ten ciężki wózek po obcej ziemi, w szczególności Panu Prezesowi Piotrowi Kłosińskiemu i stowarzyszeniom PPK i WKU.
 
Mam również ogromną nadzieję, że siła i potencjał jaki drzemie w naszych sercach , pozwoli zbudować coś co będzie naszą chlubą i dumą nie tylko na wyspach czy w Polsce. Żeby jednak nie było tylko tak doniośle i pompatycznie to naprawdę polecam golonkę i pierogi w POSK-U, bo to przecież też nasze dziedzictwo , oraz wystawę sztuki, gdzie psi temat nie jest czymś obcym.